Privacy Verklaring

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor klantenbeheer.

Closemedia (ook genoemd als "Pac-Pac Media, "Memo-Tissues International", "Publipaq France", "wij", "ons" of "onze") verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze Privacy Verklaring. Een overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u hieronder:

Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens

Closemedia verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer. Closemedia kan gebruik maken van uw persoonsgegevens voor:

 • Klantenadministratie
 • Opmaken, opsturen en opvolgen van offerte aanvragen, drukproeven, bestellingen en leveringen
 • Opsturen van catalogi, producten en monsters
 • Leveren van support
 • Facturatie (verzenden van facturen) en opvolgen van de solvabiliteit
 • Aanmaak en beheer van klantenplatform om uw bestelling in goede banen te leiden
 • Statistische doeleinden
 • Profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame
 • Het uitvoeren van klantentevredenheidsonderzoeken, -enquêtes en andere marktonderzoeken

Closemedia kan volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • Voornaam
 • Geslacht
 • Taal
 • Bedrijfsnaam
 • Bedrijfsvorm
 • Functie
 • Woonadres
 • Bedrijfsadres
 • Facturatie adres
 • Bezoekadres
 • Leveradres
 • BTW-nummer
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast/gsm)
 • Faxnummer
 • Gebruikersnaam
 • Wachtwoord
 • Communicatievoorkeur
 • Solvabiliteit
 • Economische sector
 • Iban rekeningnummer & Bic-code
 • Alle andere persoonsgegevens vrijwillig overgedragen aan Closemedia (bv. tijdens correspondentie met Closemedia)

Privacybeleid en bescherming van uw privacy

Closemedia hecht veel belang aan uw privacy en de bescherming ervan. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in het kader van het verlenen van diensten en het leveren van producten. In dit kader zullen enkel de noodzakelijke gegevens doorgegeven worden (bijvoorbeeld het afleveradres) aan onze externe leveranciers. Deze derde partij is op zijn beurt ook gebonden aan de privacy & GDPR richtlijnen en wetgeving. Ook wanneer Closemedia (of een groot deel van haar activa) zou worden overgenomen door een derde partij, kunnen uw persoonsgegevens overgedragen worden aan deze derde partij.

Beveiliging persoonsgegevens

Closemedia verbindt er zich toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.

Klanten-, bedrijfs- en persoonsgegevens worden beveiligd en bewaard in de cloud door o.a. softwarebedrijf Hubspot, YMLP en Blackblaze.

Bewaarperiode en opslag persoonsgegevens

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding) en gedurende de periode die noodzakelijk is voor het vervullen van de doeleinden, zoals beschreven in deze Privacy Verklaring onder "Verwerkingsdoeleinden en gebruik persoonsgegevens".

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing (opsturen nieuwsbrief of catalogus), volstaat het ons dit mee te delen via info@closemedia.eu Via dit adres kunt u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Indien u geen e-mail nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop "uitschrijven". Deze knop is voorzien in elke e-mail nieuwsbrief van Closemedia.

Update Privacy Verklaring

Closemedia is gerechtigd om deze Privacy Verklaring te updaten door een nieuwe versie te plaatsen op zijn website. U kan deze altijd raadplegen om zeker te zijn dat u kennis hebt van eventuele wijzigingen.

Vragen

Indien u vragen heeft over onze Privacy Verklaring of over de wijze waarop Closemedia uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt of verwerkt, gelieve ons te contacteren:

Via e-mail: info@closemedia.eu

Via Post: BVBA Closemedia, Acacialaan 56, 3020 Herent

Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kunt u zich ook wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Privacy Commissie, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel).